2 % daň


Milí rodičia,

obraciame sa na vás s ponukou v súvislosti s ročným zúčtovaním zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

V čase, keď sa každý z nás rozhoduje kam poukáže 2 % svojej zaplatenej dane, ponúkame možnosť darovaním tohto príspevku občianskemu združeniu Preliezka získať výraznú zľavu na pobyt vášho dieťaťa v detskom centre PRELIEZKA, a to podľa výšky odvedenej dane.