Oznamy


Deň detí


TV JOJ
V pondelok 03. 06. 2019 nás pri príležitosti MDD
čaká výlet do televízie JOJ.
Pozrieme si štúdia, kde sa natáčajú rôzne televízne relácie, maskérňu,
kostymérňu pre moderátov, redaktorov a hercov.
Sprevádzať nás okrem Anetky bude aj vták Rik.
Prosíme Vás, aby ste svoje dieťa
priniesli do škôlky najneskôr o 8:30.
Tešíme sa na výlet </body></html>