Oznamy


Oznam pre všetkých rodičov


Po niekoľkotýždňovom nútenom zatvorení nášho Detského centra Preliezka Vám môžeme konečne s veľkou radosťou oznámiť, že 1. júna 2020 sa dvere našich jaslí a škôlky opäť otvoria.
Minimálne počas júna však na základe pokynov hlavného hygienika budeme musieť upraviť naše fungovanie nasledovným spôsobom:
1. Dočasne sme povinní upraviť otváracie hodiny od 7:00 do 17:00, prosíme o dodržiavanie.
2. Keďže pobyt rodičov v škôlke a pred škôlkou má byť minimalizovaný, deti budú odovzdávané
učiteľke pri dverách, pričom bude dieťaťu odmeraná teplota a dezinfekcia rúk.
Zároveň Vás prosíme, aby ste mali pri vstupe do našsho Detského centra pripravené prehlásenie a rúško na tvári.
3. Dieťa musí mať v skrinke odložené rezervné rúško a náhradné oblečenie.
4. Nosiť si vlastné hračky a akékoľvek predmety je do škôlky je zakázané.
5. Je potrebné podpísať písomne vyhlásenie rodičov o zdravotnom stave dieťaťa.
V týchto dňoch škôlku dezinfikujeme a pripravujeme na otvorenie. Od 1. júna budeme v priestoroch jaslí a škôlky používať žiarič PROLUX G likvidujúci baktérie a vírusy. Pred otvorením škôlky budú všetky p. učiteľky otestované na COVID 19, pričom toto testovanie plánujeme pravidelne opakovať.
Na stretnutie s deťmi sa už veľmi, veľmi tešíme,
tím DC Preliezka