Témy dňa


 

Každý deň v týždni je zameraný na určitú činnosť, resp. oblasť, ktorej sa pedagógovia v rámci aktivity venujú. Zároveň sa tieto edukačné činnosti pridržiavajú témy mesiaca a týždňa a rozvíjajú vedomosti a schopnosti detí v rámci danej oblasti. Pedagóg prispôsobuje činnosti predovšetkým záujmom detí.

 

Spolu poodhaľujeme skryté talenty a záujem o jednotlivé druhy umenia prostredníctvom rôznych tvorivých činností. Hravou formou sa oboznámujeme s angličtinou. Objavujeme  tajomstvá života na zemi a púšťame sa do prvých pokusov. Športujeme v každom ročnom období vonku na našom veľkom dvore, v našej telocvični či na plavárni.

 

Spievame si, kreslíme, tancujeme, šantíme, oddychujeme, smejeme sa...jednoducho robíme všetky tie krásne veci, ktoré robia Vaše dieťa šťastným a spokojným :)