Speváčik


Každý piatok sa pomocou speváčika ,snažíme rozvíjať hudobné a spevácke schopnosti, podporujeme správne dýchanie a artikuláciu. Vedeli ste, že práca s dychom môže mať v niektorých prípadoch u detí aj liečebný charakter?Spievanie výrazne ovplyvňuje citovú, ale aj psychickú oblasť dieťaťa a vnímaním melódie a textov piesní sa zdokonaľuje u detí pamäť, predstavivosť ale aj fantázia. Počas našich hodín je spevácka činnosť obohatená o hru na detské hudobné nástroje Orffovho inštrumentára, rytmizáciu textov piesní, ale aj dramatický prejav. Spev našich detí je sprevádzaný hrou na gitaru alebo flautu .

IMG 20221010 WA11